ทดสอบเครื่องชั่งตวงวัด

เพื่อความเป็นมาตรฐานในผลิตภัณฑ์ CPC ได้จัดทดสอบเครื่องชั่งตวงวัด(กิโล) เป็นประจำ ลูกค้าจึงมั่นใจได้ในผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จของ CPC