รับสมัครพนักงานขาย

รับสมัครพนักงานขาย 1 ตำแหน่ง

  • เพศชาย อายุ 25-35 ปี
  • วุฒิปริญญาตรี ปวส. หรือเทียบเท่า
  • พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ จ.พิษณุโลก
  • ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่
  • สามารถทำงานนอกสถานที่ได้

ติดต่อ 081 680 4764