รับสมัครวิศวกร

รับสมัครวิศวกร 1 ตำแหน่ง

  • วุฒิวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาโยธา, วศ.บ. (โยธา)
  • มีใบอนุญาติประกอบวิชาชีพวิศวกรควบคุม (ก.ว.)
  • สามารถทำงานนอกสถานที่ได้

ติดต่อ 081 680 4764