รับสมัครวิศวกร
รับสมัครวิศวกร 18 Sep No Comments รับสมัครวิศวกร 1 ตำแหน่ง วุฒิวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาโยธา, วศ.บ. (โยธา) มีใบอนุญาติประกอบวิชาชีพวิศวกรควบคุม (ก.ว.) สามารถทำงานนอกสถานที่ได้ ติดต่อ 081 680 4764
รับสมัครพนักงานขาย
รับสมัครพนักงานขาย 18 Sep No Comments รับสมัครพนักงานขาย 1 ตำแหน่ง เพศชาย อายุ 25-35 ปี วุฒิปริญญาตรี ปวส. หรือเทียบเท่า พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ จ.พิษณุโลก ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่ สามารถทำงานนอกสถานที่ได้ ติดต่อ 081 680 4764