Get Adobe Flash player

รางระบายนํ้า

CUTTER

รางระบายน้ำเป็นผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง

ขนาดภายใน (ม.)
ขนาดภายนอก (ม.)
ความยาว (ม.)
เสริมลวด
น้ำหนัก (กก.)
0.27 x 0.40
0.37 x 0.50
1.00
Ø 4.5 มม. - 3 + 3 เส้น
 

 

แบบรางระบายน้ำตัวยู