Get Adobe Flash player

บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก 80 100

MANHOLE

บ่อพักเป็นผลิตภัณฑ์คอนกรีตเสริมเหล็กใช้ร่วมกับท่อระบายน้ำของ CPC ชนิดไม่มีฐาน

บ่อพักสำหรับท่อขนาด 80 เหมาะสำหรับ กรมทางหลวง
บ่อพักสำหรับท่อขนาด 100 เหมาะสำหรับ กรมทางหลวง

ขนาดภายใน (ม.)
ขนาดภายนอก (ม.)
ความสูง (ม.)
ความหนา (ม.)
น้ำหนัก (กก.)
1.25 x 1.25
1.55 x 1.55
1.60
0.15
 

 

แบบบ่อพักท่อระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับท่อ 80 และ 100 ซม. (ไม่มีฐาน)


หมายเหตุ ระยะและขนาดการเสริมลวดเปลี่ยนแปลงตามสั่ง