ความแตกต่างระหว่างทรายบกกับทรายแม่น้ำ
ความแตกต่างระหว่างทรายบกกับทรายแม่น้ำ 18 Sep No Comments ในกระบวนการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จนั้นต้องใช้วัตถุดิบหลายชนิด ได้แก่ หิน ทราย ปูนซีเมนต์ น้ำ สารผสมเพิ่ม แล้วนำมาผสมกันในอัตราส่วนที่เหมาะสมภายในเครื่องผสมคอนกรีต (Plant) คอนกรีตผสมเสร็จที่มีคุณภาพ จำเป็นต้องใช้วัตถุดิบในการผลิตที่มีคุณภาพด้วย ทรายที่ใช้ในการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ ทราย ปกติเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ โดยการแปรรูปหรือการกะเทาะแบ่งส่วนมาจากหินและกรวด เช่น ถูกกระแสน้ำในลำธารแม่น้ำพัดพามาไหลสลับกลับไปกลับมาจนแตกละเอียดเป็นผงขนาดต่างๆกัน ทรายที่เกิดขึ้นเองบนบกที่ขุดได้บนพื้นดิน เรียกว่าทรายบก ที่เกิดจากลำธาร แม่น้ำ เรียกว่าทรายแม่น้ำ ที่เกิดจากทะเลเรียกว่าทรายน้ำเค็ม ส่วนที่เรานิยมนำมาใช้เป็นส่วนผสมคอนกรีตในปัจจุบัน มีจาก 2 แหล่งที่มาด้วยกัน คือ ทรายบก...
มอก.128-2549 (ท่อระบายน้ำ)
มอก.128-2549 (ท่อระบายน้ำ) 18 Sep No Comments บริษัท ซี.พี.ซี.คอนกรีตอัดแรง จำกัด ดำเนินกิจการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ คอนกรีตหลากหลายประเภทเพื่อให้ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ในทุกด้านจึงได้เข้ามา ดำเนินการผลิต ท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำ และบ่อพัก ด้วยความมุ่งมั่นที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่ยอมรับของตลาด CPC ได้ยื่นขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจากกระทรวงอุตสาหกรรม ดังมีรายละเอียดการทดสอบดังนี้ 1. ปูนซีเมนต์ ปูนซีเมนต์ที่ใช้ในการผลิตเป็นของบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงใช้สัญลักษณ์รูปนกอินทรี ในผลิตภัณฑ์คอนกรีตทุกชนิดของ CPC เลือกใช้ปูนซีเมนต์ของนครหลวงแห่งเดียวทำให้สามารถควบคุมคุณภาพของปูนซีเมนต์ได้ 2. หิน หินที่ใช้ในการผลิตผ่านการทดสอบในด้านขนาด ความสะอาด และความแข็งแกร่ง ปราศจากสิ่งเจือปนไม่มีการผุกร่อนของเนื้อหิน 3. ทราย...
ทดสอบเครื่องชั่งตวงวัด
ทดสอบเครื่องชั่งตวงวัด 18 Sep No Comments เพื่อความเป็นมาตรฐานในผลิตภัณฑ์ CPC ได้จัดทดสอบเครื่องชั่งตวงวัด(กิโล) เป็นประจำ ลูกค้าจึงมั่นใจได้ในผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จของ CPC
CPC เพิ่มศักยภาพการขนส่งสินค้า
CPC เพิ่มศักยภาพการขนส่งสินค้า 18 Sep No Comments CPC จัดซื้อรถโม่คอนกรีตเพิ่มเติมอีก 2 คัน เพื่อขยายงานและเพิ่มศักยภาพในการขนส่งสินค้าด้วยรถโม่คอนกรีตผสมเสร็จขนาดบรรทุก 7 คิว พร้อมบริการลูกค้าทุกท่าน
ทดสอบ มอก.213-2552 (คอนกรีตผสมเสร็จ)
ทดสอบ มอก.213-2552 (คอนกรีตผสมเสร็จ) 18 Sep No Comments CPC ยื่นขอ มอก.213-2552 (คอนกรีตผสมเสร็จ) เพื่อคงความเป็นมาตรฐานในผลิตภัณฑ์ของ CPC พร้อมการทดสอบดังต่อไปนี้
CPC เพิ่มศักยภาพการขนส่งสินค้า
CPC เพิ่มศักยภาพการขนส่งสินค้า 18 Sep No Comments CPC พร้อมให้บริการรถโม่คอนกรีตผสมเสร็จเพิ่มเติมอีก 10 คัน เพื่อขยายงานและเพิ่มศักยภาพในการขนส่งสินค้า
รับสมัครวิศวกร
รับสมัครวิศวกร 18 Sep No Comments รับสมัครวิศวกร 1 ตำแหน่ง วุฒิวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาโยธา, วศ.บ. (โยธา) มีใบอนุญาติประกอบวิชาชีพวิศวกรควบคุม (ก.ว.) สามารถทำงานนอกสถานที่ได้ ติดต่อ 081 680 4764
รับสมัครพนักงานขาย
รับสมัครพนักงานขาย 18 Sep No Comments รับสมัครพนักงานขาย 1 ตำแหน่ง เพศชาย อายุ 25-35 ปี วุฒิปริญญาตรี ปวส. หรือเทียบเท่า พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ จ.พิษณุโลก ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่ สามารถทำงานนอกสถานที่ได้ ติดต่อ 081 680 4764