CPC เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2522 ที่ จ.พิษณุโลก ภายใต้ชื่อห้างหุ้นส่วนจำกัดวิศวสถาปัตยกรรมพิษณุโลกดำเนินการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต ตัวอย่างเช่น คอนกรีตผสมเสร็จ เสาเข็ม แผ่นพื้น ต่อมาได้ขยายสายงานการผลิตในด้านท่อระบายนํ้าและบ่อพัก(ดำเนินงานร่วมกับห้างหุ้นส่วนจำกัดชญานินคอนกรีตอัดแรง

ภายหลังได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ซี.พี.ซี.คอนกรีตอัดแรง จำกัด ในปี พ.ศ. 2554 ผลิตภัณฑ์ของ CPC มุ่งเน้นถึงคุณภาพก่อนส่งถึงมือลูกค้าด้วยการได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์จาก กระทรวงอุตสาหกรรมทำให้เป็นที่ยอมรับ

และต้องการของตลาดตั้งแต่ระดับที่พักอาศัย อาคารพาณิชย์ โครงสร้างสาธารณูปโภค ตลอดจนผู้รับเหมา และโครงการต่างๆ

คอนกรีตผสมเสร็จพร้อมใช้ของ CPC เป็นคอนกรีตในเครือปูนซีเมนต์นครหลวง ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2522 ที่ จ.พิษณุโลก คอนกรีตของ CPC มุ่งเน้นด้วยคุณภาพโดยผ่านมาตรฐานกระทรวงอุตสาหกรรม

เสาเข็มของ CPC ได้รับ มอก. และควบคุมการผลิตโดยวิศวกรอย่างใกล้ชิด เสาเข็มของ CPC จึงเป็นที่ไว้วางใจของลูกค้าทุกท่าน

ใช้ปูพื้นห้อง ทำผนังรั้ว หรือใช้เป็นพื้นรองท่อ โดยวางระหว่างคานกับคาน การเคลื่อนย้ายแผ่นควรยกจับที่หูหิ้ว ไม่ควรลากไปกับพื้น ขนาดความยาวแผ่นพื้นที่เหมาะสมให้วัดจากกลางคานถึงกลางคานแล้วลบออก 5 ซม.

เสารั้วคอนกรีตอัดแรงของ CPC ใช้คู่กับแผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรงท้องเรียบความหนาแผ่น 5 ซม. วางซ้อนทับกันเป็นชั้นๆ

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดเวลาในการก่อสร้าง CPC ขอเสนอคานสำเร็จรูป เป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับพื้นชั้นล่าง ทำเป็นคานคอดิน หรือรองรับแผ่นพื้นที่มีความยาวช่วงเสาไม่เกิน 4 เมตร

ผลิตด้วยกระบวนการอัดแรง มีความแข็งแรงมากกว่าการหล่อแบบปกติ ควบคุมการผลิตด้วยช่างผู้ชำนาญงาน ผ่านมาตรฐานจากกระทรวงอุตสาหกรรม ใช้สำหรับงานระบายน้ำตามบ้านพักอาศัย หมู่บ้าน อาคารขนาดใหญ่และทางสาธารณะประโยชน์

บ่อพักของ CPC ผลิตด้วยกระบวนการคอนกรีตเสริมแหล็กและคอนกรีตอัดแรงเสริมเหล็กใช้ร่วมกับท่อระบายน้ำของ CPC