PRESTRESS CONCRETE PILE

เสาเข็มของ CPC ได้รับ มอก. และควบคุมการผลิตโดยวิศวกรอย่างใกล้ชิด เสาเข็มของ CPC จึงเป็นที่ไว้วางใจของลูกค้าทุกท่าน

READY MIXED CONCRETE
เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน
(ซม.)
เสริมลวด P.C.Wire
ความยาวไม่เกิน
(ม.)
พื้นที่หน้าตัด
(ตร.ซม.)
รับน้ำหนักปลอดภัย
(ตัน)
15 x 15
ø 5 มม. – 8 เส้น
10
225
18 x 18
ø 5 มม. – 12 เส้น
13
324
22 x 22
ø 5 มม. – 18 เส้น
14
484
ø 5 มม. – 8 เส้น
14 -18 (เข็มต่อ)
26 x 26
ø 5 มม. – 20 เส้น
15
676
ø 5 มม. – 10 เส้น
15 – 18 (เข็มต่อ)
30 x 30
ø 5 มม. – 28 เส้น
17
900
ø 5 มม. – 12 เส้น
17 – 18 (เข็มต่อ)
35 x 35
ø 5 มม. – 32 เส้น
18
1,225
ø 5 มม. – 16 เส้น
18 (เข็มต่อ)
40 x 40
ø 5 มม. – 36 เส้น
19
1,600
ø 5 มม. – 22 เส้น
18 (เข็มต่อ)

***การเสริมลวดเปลี่ยนแปลงตามแบบ หรือตามความเหมาะสม

ผลงานที่มา