INSTANT FENCE

PRESTRESS SOLID FLOOR PLANK

เสารั้วคอนกรีตอัดแรงของ CPC ใช้คู่กับแผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรงท้องเรียบ ความหนาแผ่น 5 ซม. วางซ้อนทับกันเป็นชั้นๆ

วิธีการติดตั้ง