บ่อพักท่อระบายน้ำ
MANHOLE

บ่อพักของ CPC ผลิตด้วยกระบวนการคอนกรีตเสริมแหล็กและคอนกรีตอัดแรงเสริมเหล็กใช้ร่วมกับท่อระบายน้ำของ CPC

ประโยชน์ของบ่อพักเพื่อรวบรวมตะกอนของเสียที่ไหลมาตามท่อระบายน้ำ เมื่อต้องการทำความสะอาดสามารถเปิดฝาบ่อพักและทำความสะอาดได้โดยสะดวก การวางบ่อพักคอนกรีตต่อการวางท่อระบายน้ำควรมีระยะห่าง 8 – 10 เมตร ถ้าระยะห่างมากเกินไปเมื่อน้ำมีปริมาณมากจะระบายไม่ทันอาจเกิดน้ำท่วมขังได้

  • บ่อพักสำหรับท่อขนาด 200-300 เหมาะสำหรับ บ้านพักอาศัย
  • บ่อพักสำหรับท่อขนาด 400-600 เหมาะสำหรับ อบต. หมู่บ้านจัดสรร
  • บ่อพักสำหรับท่อขนาด 800-1200 เหมาะสำหรับ งานถนนทางหลวง
สำหรับท่อ
(มม.)
กระบวนการผลิต ขนาด (กxยxสxหนา)
(มม.)
ฐาน
(มม.)
น้ำหนัก
(กก.)
300 คอร. 580 x 580 x 950 x 65 65
400 คสล. 700 x 700 x 1000 x 100 100
คอร. 720 x 720 x 1020 x 75 75
คสล. 740 x 1200 x 1350 x 100 150
คสล. 1000 x 1000 x 1100 x 150 150
600 คอร. 1000 x 1000 x 1300 x 100 100
คสล. 1050 x 1200 x 1350 x 100 150
คสล. 1050 x 1300 x 1350 x 150 150
800 คอร. 1250 x 1250 x 1610 x 150 150
คสล 1300 x 1300 x 1500 x 150 120
1000 คสล. 1550 x 1550 x 1600 x 150 x
คอร. 1550 x 1550 x 1730 x 150 150
คสล. 1550 x 1550 x 1750 x 150 150
1200 คสล. 1750 x 1750 x 2150 x 150 150