PRECAST BEAM

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดเวลาในการก่อสร้าง CPC ขอเสนอคานสำเร็จรูป เป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับพื้นชั้นล่าง ทำเป็นคานคอดิน หรือรองรับแผ่นพื้นที่มีความยาวช่วงเสาไม่เกิน 4 เมตร

ขนาด (ม.)
ความยาวไม่เกิน (ม.)
เสริมลวด P.C.Wire
0.15 x 0.30
4.00
Ø 5 มม. – 6 เส้น

วิธีการติดตั้ง

1. เตรียมฐานตอม่อ ขนาด 0.60 x 0.60 ม. พร้อมยื่นเหล็ก Dowel สำหรับวางคานสำเร็จ

2. เข้าแบบแล้วเทคอนกรีตประสานระหว่างคานสำเร็จกับโครงสร้างที่เตรียมไว้