PRESTRESS SOLID FLOOR PLANK

แผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรงท้องเรียบ
แผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรงหน้ากว้าง 35 ซม.ใช้ปูพื้นห้อง ทำผนังรั้ว หรือใช้เป็นพื้นรองท่อ โดยวางระหว่างคานกับคาน การเคลื่อนย้ายแผ่นควรยกจับที่หูหิ้ว ไม่ควรลากไปกับพื้น ขนาดความยาวแผ่นพื้นที่เหมาะสมให้วัดจากกลางคานถึงกลางคานแล้วลบออก 5 ซม.

PRESTRESS SOLID FLOOR PLANK
ขนาด (ม.)
ความยาวไม่เกิน (ม.)
เสริมลวด P.C.Wire
0.35 x 0.05
4.00
Ø 5 มม. – 4 เส้น
0.35 x 0.06
3.00
Ø 5 มม. – 4 เส้น
0.35 x 0.06
4.80
Ø 5 มม. – 6 เส้น